فیروزه‌ای نام مجموعه‌ای از رنگ‌ های بین طیف سبز و آبی است، مشابه سنگ فیروزه. رنگ فیروزه ای سرد تر از رنگ سبز است. لذا آرامشی که ایجاد می کند دارای سکون بیشتری می باشد. این رنگ خستگی را از ذهن می زداید و باعث ایجاد نشاط می گردد. علاقه مندان به این رنگ دارای نیروی جوانی و سرزندگی خاصی هستند. از طرفی نور فیروزه ای را نیز به واقع باید نزدیک ترین نور به رنگ آسمان دانست. از این رو نور فیروزه ای در ذهن، احساس رها بودن را القا می کند. فیروزه ای ذاتا یک رنگ رمانتیک است بنابراین می توان فیروزه ای را یک رنگ عاشقانه قلمداد کرد که به واسطه آرامشی که با خود به همراه دارد مناسب اتاق خواب است.