قرمز ( سرخ ) به طیفی از رنگ‌ها گفته می‌شود که در پایین‌ ترین بسامد نور قابل تشخیص توسط چشم انسان قرار دارند. سرخ در کنار زرد و آبی یکی از سه رنگ اصلی است. طول موج رنگ سرخ بین ۶۲۵ تا ۷۶۰ قرار دارد و بسامدهای پایین‌تر از آن را فروسرخ یا مادون قرمز می‌نامند. قرمز رنگی‌است که بیشترین توجه‌ها را به‌سمت خود جذب می‌کند. این رنگ نیز بیشتر به پویایی و فعالیت مرتبط است. این رنگ در مد (پوشاک) نیز محبوب است و می‌تواند باعث توجه بیشتر حاضرین شود. قرمز همچنین به عنوان نماد شجاعت و فداکاری نیز به کار می‌رود. مثال‌های این کاربرد در پرچم ملی بسیاری از کشورها یافت می‌شود. در بسیاری از کشورهای آسیایی، لباس‌های عروس معمولاً قرمزرنگ هستند؛ این رنگ برای آنان نماد شادی و خوشبختی‌است.

بازه رنگ قرمز :

 • روناسی
 • تاج‌خروسی
 • شرابی
 • سرخ عقیق
 • جگری
 • گیلاسی
 • گردویی
 • سرخ مرجانی
 • زرشکی
 • صورتی سیر
 • سرخ فالونی
 • سرخ آتشی
 • سرخابی
 • گردویی روشن
 • گیلاسی روشن
 • تمشکی
 • آلبالویی
 • ارغوانی روشن
 • سرخ لاکی
 • صورتی اناری
 • سرخ یاقوتی
 • سرخ گلی
 • فندقی
 • بادمجانی روشن
 • عنابی
 • سرخ روشن
 • سرخابی سیر
 • آجری
 • سرخ گرم
 • شنگرفی