کرم گستره رنگ روشنی است که از ترکیب هر سه رنگ اصلی زرد، سرخ، آبی و سفید به دست می‌آید و سفید غالب است. گسترهٔ کرم شامل رنگهایی گرم، خنثی، تا سرد است. نام این رنگ از کرم خوراکی (خامه یا سرشیر) در زبان‌ های اروپایی گرفته شده‌ است و همرنگ خامه طبیعی است. یکی از بهترین رنگ‌های جایگزین سفید، رنگ کرم است که از نظر روحی می‌تواند افراد علاقه‌مند به رنگ سفید را قانع کند. رنگ کرم به دلیل اینکه، درخشندگی رنگ سفید را ندارد و مقداری چرک‌تاب است، می تواند با تمام رنگ‌ها هارمونی زیبا و موزونی ایجاد کند. این رنگ با تمام رنگ‌ها هارمونی و ریتم بسیار جذابی می سازد، تنها رنگ زرد است که با رنگ کرم سازگاری ندارد و ترکیب ناهمگونی بوجود می آورد. رنگ کرم در ترکیب با تمام رنگ ها همنشینی جالبی بوجود می آورد.