یکی از رنگ های کاربردی در صنعت پارچه، قهوه ای شکلاتی است؛ رنگ گرمی که بسیار ساده با برخی رنگ های دیگر ترکیب می شود.