رنگ صورتی نماد عشق بی قید و شرط، محبت و مهربانی، بخشش، امید، آرامش، مراقبت و انرژی زنانه است. در بیشتر کشور های جهان، رنگ صورتی به عنوان یک رنگ دخترانه شناخته می شود. رنگ صورتی از جمله رنگ هایی است که انسان ها با آن به راحتی انس می گیرند و می تواند تمام امواج و فرکانس های منفی و مضر را از انسان ها دور کند. رنگ صورتی از اصلی ترین رنگ هایی است که منبع آرامش محسوب می شود. رنگ صورتی تمام نفرت و کینه ها را از انسان دور و شادی و آرامش را به انسان هدیه می دهد. قلب انسان از قدیم با رنگ صورتی و یا قرمز به تصویر کشیده می شده است و این رنگ نشانگر دوستی است و حس شادی و نشاط را برای انسان ها به وجود می آورد. بررسی ها نشان می دهند تمام افراد هر چند وقت یکبار باید لباسی به رنگ صورتی بپوشند تا احساس شادی و نشاط کنند و این باور نادرست که رنگ صورتی ویژه زنان است تنها باعث دور کردن مردان از رنگ های شاد و آرامش بخش می شود. صورتی رز، گل بهی، صورتی چرک، صورتی پر رنگ و صورتی جیغ طیف های مختلف رنگ صورتی محسوب می شوند.