آبی آسمانی Light cyan نوعی رنگ آبی است که مقادیر بسیار کمی از آبی دریایی خالص دارد. این رنگ نباید با فیروزه‌ای اشتباه شود. آبی آسمانی با اضافه کردن مقادیری از آبی به رنگ سفید به دست می‌آید، البته نسبت به مقدار استفاده از رنگ آبی مقادیر متفاوتی به دست خواهد آمد. آبی رنگ احساسی است. کسانی که به رنگ آبی علاقه دارند، درونگرا هستند و زیاد به دیگران اعتماد ندارند. آن ها همه ی حرکات دیگران را مشاهده می کنند. رنگ آبی کم رنگ نشان می دهد که شخص خواستار نظم است. کمد لباس آنها بسیار مرتب است، دوستدار رنگ آبی هر چقدر به سمت پر رنگی تمایل پیدا کند، بد اخلاق تر می شود و آن را نشان هم می دهد. افرادی که به رنگ آبی علاقه دارند اغلب برای تصمیم گیری از احساساتشان کمک می گیرند. آنها اغلب به سادگی تحت تاثیر اخلاق اطرافیانشان قرار می گیرند. آنها گاهی ناراحت هستند از شما انتظار دارند شما هم مانند آنها باشید. آنها با نشان دادن نشانه های هم وابستگی نیاز دارند تا شما در کنارشان باشید و همان احساس آنها را تجربه کنید.